Skip to Content

wanneer zowel zonnecrème als anti-muggenproduct moeten aangebracht worden, wat moet dan eerst worden aangebracht?

Indien beide beschermingen samen gewenst zijn, is het aan te raden eerst het zonneproduct aan te brengen, dit 5 à 10 min goed te laten indringen en drogen en vervolgens het muggenproduct aan te brengen. Gebruik daarbij steeds zonneproducten met een hoge beschermingsfactor om de verminderde werking te compenseren.

De meeste experten zijn het er over eens dat het aanbrengen van een insectenwerend middel samen met een zonneproduct de efficiëntie van zonnefilters verlaagt. Bij DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) werd een vermindering van de zonneprotectiefactor (SPF) met 30% gemeten. Anderzijds verhogen zonneproducten de absorptie van DEET doorheen de huid [1], wat voornamelijk bij kinderen een potentiële verhoging van toxiciteit inhoudt [2]. Indien beide beschermingen toch samen gewenst zijn, is het aan te raden eerst het zonneproduct aan te brengen, dit 5 à 10 min goed te laten indringen en drogen en vervolgens het muggenproduct aan te brengen. Gebruik daarbij steeds zonneproducten met een hoge beschermingsfactor om de verminderde werking te compenseren [3, 4].

Het gebruik van combinatieproducten van zonnefilters met een insectenwerend middel is in elk geval af te raden. Zonneproducten dienen frequent te worden aangebracht, met een tussentijd van een paar uur of na een partijtje zwemmen.  Insectenwerende middelen worden minder frequent aangebracht. Ook loopt de maximale behoefte aan zonnebescherming in de tijd niet altijd samen met de maximale behoefte aan bescherming tegen insecten. Het gebruik van afzonderlijke producten laat toe de gebruiksinstructies van elk product afzonderlijk goed op te volgen en de bescherming tegen muggen af te stemmen op de behoefte in de gegeven locatie [5,6].

In verband met de minerale crèmes vonden we geen bijzondere informatie. Zuiver speculatief kunnen we ons afvragen of het aanbrengen van een volledig afdekkende zonnecrème de werking van het muggenproduct niet verhindert indien dit eerst zou zijn aangebracht. In die optiek zouden we eerder geneigd zijn dezelfde werkwijze aan te houden als voor de andere zonneproducten.

Referenties: 

[1] Gu X, Wang T, Collins DM, Kasichayanula S, Burczynski FJ., In vitro evaluation of concurrent use of commercially available insect repellent and sunscreen preparations., Br J Dermatol. 2005 Jun;152(6):1263-7.

[2] L. Leyssens, Zijn er producten tegen muggen die mogen gebruikt worden bij kinderen onder de 1 jaar? Mag bijvoorbeeld citronella -olie gebruikt worden? , IPSA q-box.

[3] Vernon E. Ansdell, Sunburn, Centers for Disease Control and Prevention  (geraadpleegd op 28 maart 2013)

[4] Anonymous, Insect Repellent Use and Safety in Children, US Food And Drug Administration (geraadpleegd op 28 maart 2013)

[5] Hexsel CL, Bangert SD, Hebert AA, Lim HW., Current sunscreen issues: 2007 Food and Drug Administration sunscreen labelling recommendations and combination sunscreen/insect repellent products., J Am Acad Dermatol. 2008 Aug;59(2):316-23. doi: 10.1016/j.jaad.2008.03.038. Epub 2008 May 15.

[6] P. George, Ask the expert: Would it be better to use a product that combines insect repellent and sunscreen or two different products, Skin Cancer foundation (geraadpleegd op 28 maart 2013)

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 28 maart 2013

Expert: 
lucls5261