Skip to Content

Patiënt met ziekte van Kahler, moet chronisch in nabehandeling (na chemo, beenmergtransplantatie, cellcept, neoreal...) aciclovir 800mg nemen. Waarom?

Geschat wordt dat jaarlijks nagenoeg 10 % van de myeloompatiënten tijdens de behandeling een zona-opstoot meemaakt. De incidentie is nog groter als de patiënt met bortezomib wordt behandeld. Een volgehouden profylactische dagelijkse dosis van 400 mg aciclovir volstaat om de patiënten te beschermen.

De ziekte van Kahler of multipel myeloom is een kwaadaardige woekering van een subtype van witte bloedcellen, met name de plasmacellen. Zowel de humorale als de cellulaire immuniteit zijn sterk gecompromitteerd bij patiënten onder behandeling.

Aangenomen wordt dat Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae en Herpes (Varicella) zoster de meest voorkomende infecterende kiemen zijn bij multipel myeloom patienten. Oudere patiënten zijn vooral vatbaar voor de reactivatie van een sluimerend Varicella Zoster  virus. Exacte historische gegevens ontbreken weliswaar maar geschat wordt dat jaarlijks nagenoeg 10 % van de myeloompatiënten, die myeloomspecifieke medicatie (vaak met hoge dosis cortociosteroiden) krijgen, een zona-opstoot meemaakt. Het probleem blijkt nog groter te zijn tijdens een behandeling met de  proteasoomremmer bortezomib (Velcade), een vaak gebruikte therapie bij multipel myeloom. 

Infectieuze complicaties moeten ten allen tijde worden vermeden omdat ze een substantiële klinische achteruitgang van de patiënt teweegbrengen. Patiënten die een zona-opstoot ondergaan kunnen daarna nog verder verzwakken door de gevolgen van ernstige postherpetische neuralgie.

Een volgehouden profylactische dagelijkse dosis van 400 mg aciclovir volstaat om de patiënten te beschermen en de incidentie van zona-opstoten drastisch te doen dalen.

Referenties: 

[1] Vickrey E, Allen S, Mehta J, Singhal S., Acyclovir to prevent reactivation of varicella zoster virus (herpes zoster) in multiple myeloma patients receiving bortezomib therapy. Cancer. 2009 Jan 1;115(1):229-32.

[2] Pour L, Adam Z, Buresova L, Krejci M, Krivanova A, Sandecka V, Zahradova L, Buchler T, Vorlicek J, Hajek R., Varicella-zoster virus prophylaxis with low-dose acyclovir in patients with multiple myeloma treated with bortezomib., Clin Lymphoma Myeloma. 2009 Apr;9(2):151-3.

[3] Swaika A, Paulus A, Miller KC, Sher T, Almyroudis NG, Ball D, Wood M, Masood A, Lee K, Chanan-Khan AA., Acyclovir prophylaxis against varicella zoster virus reactivation in multiple myeloma patients treated with bortezomib-based therapies: a retrospective analysis of 100 patients., J Support Oncol. 2012 Jul-Aug;10(4):155-9.

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 19 april 2013


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend(e) onderwerp(en): Bortezomib

Expert: 
lucls5261