Skip to Content

Iemand die na haar ringvrije week te laat is met een nieuwe ring in te brengen zou maar gedurende 7 dagen extra voorzorgmaatregelen moeten nemen. Geldt dit ook als de ring al een week vergeten is (en ze rond haar ovulatie zit)

De ringvrije periode bij Nuvaring® mag nooit langer duren dan 7 dagen + 3 uur. Indien de ring al een week of langer vergeten werd en er inmiddels gemeenschap heeft plaatsgehad, is de kans op zwangerchap reëel. Noodanticonceptie werkt in het beste geval tot 5 dagen na de gemeenschap. De periode daarvoor is dus risicovol. Indien zwangerschap uitgesloten is, mag de ring rond de periode van ovulatie geplaatst worden, mits 7 dagen extra maatregelen in acht te nemen. Bij twijfel kan men best de menstruatie afwachten en tot die tijd extra maatregelen nemen.

Nuvaring® heeft een veiligheidsmarge van 3 uur, dat betekent dat de ringvrije periode nooit langer mag duren dan 7 dagen (7 x 24 uur) + 3 uur. Bij een langere ringvrije periode is de betrouwbaarheid van Nuvaring® verminderd. Hoe langer de ringvrije periode, hoe groter de kans op een zwangerschap.

Naargelang de situatie worden volgende maatregelen aanbevolen:

 • Minder dan 3 uur te laat:
  • Breng direct een nieuwe ring in, er is nog steeds bescherming.
 • Meer dan 3 uur te laat:
  • Indien voorafgaande 5 of meer dagen (naargelang de tijd verstreken na verwijderen van laatste ring) GEEN gemeenschap gehad:
   • Breng zo snel mogelijk een nieuwe ring in.
   • Zorg voor aanvullende maatregelen (condoom) gedurende 7 dagen.
  • Indien langer dan 5 dagen geleden WEL gemeenschap gehad:
   • Consulteer de huisarts. Er bestaat een risico op zwangerschap. Het is te laat voor noodanticonceptie.
   • Alvorens nieuwe anticonceptie te starten, moet zwangerschap uitgesloten worden vb. door de menstruatie af te wachten of een zwangerschapstest.
  • Indien tussen  5 dagen - 3 dagen (72 uur) geleden WEL gemeenschap gehad:
   • Er bestaat een risico op zwangerschap. De klassieke morning after pil zal geen zekerheid bieden.  Een bezoek aan de arts is aan te raden. De arts zal een koperspiraal (IUD) of Ella-one® overwegen. Deze kunnen tot maximaal 5 dagen na een onbeschermde coïtus toegepast worden, maar zijn enkel op voorschrift verkrijgbaar. 
   • Breng zo snel mogelijk een nieuwe ring in. Een koperspiraaltje dient desgevallend uiteraard eerst door de arts te worden verwijderd.
   • Zorg voor aanvullende maatregelen (condoom) gedurende 7 dagen.
  • Indien binnen 72 uur vooraf WEL gemeenschap gehad:.
   • Er bestaat een risico op zwangerschap. Gebruik de morning after pil, die vrij verkrijgbaar is: levonorgstrel 1.5 mg (Norlevo® of Postinor®).
   • Breng zo snel mogelijk een nieuwe ring in.
   • Zorg voor aanvullende maatregelen (condoom) gedurende 7 dagen.

Het advies  bij meer dan 3 uur te laat blijft geldig, ook als de ring al meer dan een week vergeten is. Na enkele weken vergeten, naderen we uiteindelijk de situatie die overeenkomt met het starten van contraceptie na langdurige onderbreking.  Het advies in verband met het juiste moment om te beginnen met Nuvaring®, na tenminste een maand geen andere vorm van anticonceptie te hebben gebruikt, kunnen we op de bijsluiter lezen:

"NuvaRing® dient op de eerste dag van de natuurlijke cyclus te worden ingebracht (dat is op de eerste dag van de menstruatie). Het is ook mogelijk om op de tweede tot vijfde dag te beginnen maar in dat geval wordt aangeraden om tijdens de eerste 7 dagen van de eerste cyclus waarin NuvaRing® wordt gebruikt aanvullend een barrièremiddel te gebruiken."

Op een ander moment beginnen met Nuvaring® wordt dus afgeraden. Dit is op het eerste zicht contradictorisch maar heeft een goede reden. Op de eerste dag van de menstruatie beginnen betekent immers dat de gebruiker niet zwanger kan zijn. Er is bovendien ook vanaf de eerste dag bescherming tegen zwangerschap. Als zwangerschap echter bij voorbaat uitgesloten is, omdat er geen gemeenschap is geweest of omdat de noodpil werd gebruikt, hoeft de volgende menstruatie niet te worden afgewacht, maar is er wel geen onmiddellijke bescherming. Vandaar de noodzaak om steeds gedurende de eerste zeven dagen bijkomende maatregelen te nemen. Zolang een mogelijke zwangerschap niet uitgesloten is, zal men de menstruatie afwachten en tot die tijd barrièremiddelen gebruiken.

Referenties: 

[1] http://www.anticonceptie.nl/pil-vergeten , MSD, geraadpleegd op 3 juli 2013.

[2] Cornwell S, Anticonceptie in de praktijk, Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift,  november 2012, 90 (8), 4-11.

[3] Prof. Peremans, Dr. Van Leeuwen, Dr. Delvaux, De pil en de noodpil, IPSA-cyclus najaar 2011.

[4] Samenvatting productkenmerken Nuvaring, geraadpleegd op 4 juli 2013.

 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 4 juli 2013

Expert: 
lucls5261