Skip to Content

hoeveel kopersulfaat (gram/liter) mag of moet men in een zwembad doen om algengroei tegen te gaan? Is dit nog een verantwoord middel?

Kopersulfaat onder de vorm van CuSO4.5H2O kan aangewend worden in zwembaden: een concentratie van 100 tot 200 mg per 1000 liter hard water of 50 tot 100 mg per 1000 liter zacht water (Bassleer 2002; Murray-Gulde et al. 2002). De hoeveelheid kopersulfaat moet geleidelijkaan in circulatie worden gebracht om homogene verdeling te waarborgen.

Verdieping stap 1 

Koper wordt onder diverse vormen aangeboden als o.a. algicide. De hoeveelheid en de daaruit voortvloeiende beschikbare concentratie hangt af van verschillende factoren: (1) de initiële dosis; (2) de koperverbinding; (3) de duur van blootstelling; (4) de te bestrijden algensoorten; (5) de eigenschappen van het water (pH, hardheid, ionenconcentratie en geleidbaarheid). Naast de algicide activiteit speelt ook toxiciteit voor zwemmers een rol.
 
Uit concentratie-respons experimenten komt 55,8 µg Cu/L naar voor als een effectieve concentratie die 100% van de aanwezige algen verdelgt. Het koper in de verbinding aanwezig staat voor bijna 90% (89,4%) ter beschikking (Murray-Gulde et al. 2002).
Deze concentratie mogen we als veilig beschouwen. CuSO4.5H2O bevat 25% elementair koper (cf. omrekening van Cu-concentraties naar CuSO4.5H2O). Het KB over de hoeveelheden vitamines en mineralen in voorgedoseerde vormen en voedingsmiddelen vermeldt als minimale en maximale dagelijkse inname respectievelijk 0,5 en 3,75 mg Cu. Het water van een zwembad drinken we niet meteen bij liters, enkel occasioneel inslikken kan gebeuren (Anonymus 1990).
De aangegeven concentraties worden tevens aangeraden in vijvers en aquaria om uitwendige ééncellige parasieten te bestrijden bij vissen (Bassleer, 2002).
 
 
Verdieping stap 2
 
Cu is een essentieel element bij het functioneren van verscheidene enzymen in het menselijk lichaam. Aangenomen wordt dat Cu kan interfereren met de zogenaamde biofilm rond o.a. algen. De biofilm is het geheel van bacteriën ingebed in slijm rond het algen-oppervlak (Serra & Guasch 2009).
Referenties: 

Bijkomende literatuur

 

Anonymus. Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen die deze nutriënten bevatten: 25 april 1990.

 

Bassleer G. De nieuwe wegwijs in visziekten. Eigen beheer, Westmeerbeek 2002 p. 220.

 

Murray-Gulde CL., Heatly JE., Schwartzman AL., Rodgers JH. Jr. Algicidal effectiveness of Clearigate, Cutrine-Plus, and Copper Sulfate and margins of safety associated with their use. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2002; 43: 19-27.

 

Serra A., Guasch H. Effects of chronic copper exposure on fluvial systems: linking structural and physiological changes of fluvial biofilms with the stream copper retention. Sci. Total Environ. 2009; 407: 5274-5282.

 

 

Datum laatste actualisatie

 

 

Auteur

Prof. apr. G. Laekeman

(KUL)

 

27/09/2009

 

Expert: 
gela0007