Skip to Content

Vitamine D, we worden bestookt met al het goede van deze vitamine. Maar wat is nu eigenlijk de maximale dosis per dag. Kan het kwaad als iemand dagelijks een Steovit 1000/880 neemt en 1 à 2 x per maand een amp D-cure?

Langdurig dagelijks gebruik van hoeveelheden hoger dan de UL-waarde verhoogt de kans op nadelige gezondheidseffecten. Een inname van een tablet Steovit 1000/880 IU/dag komt overeen met 22 µg vitamine D en is veilig. Met 2 ampullen D-Cure per maand komen daar nog eens 50000 eenheden of 1250 µg bij. Dit brengt de maanddosis op gemiddeld 64 µg/dag. De EFSA adviseert echter een maximale inname van 50 µg/dag voor volwassenen.

Voor vitamine D ligt de toxiciteitsdrempel bij 10000 à 40000 IU/dag of bij serumspiegels van 25-hydroxyvitamine D (calcidiol, 25(OH)D) hoger dan 500 - 600 nmol/L (200–240 ng/mL) . Onder die drempel is er weinig kans op symptomen van toxiciteit. Epidemiologische gegevens en resultaten van observationele en klinische studies wijzen evenwel op mogelijke nadelige lange termijneffecten bij nog lagere dagdoses. Zelfs serumspiegels tussen 75- 120 nmol/L (30 - 48 ng/mL) werden geassocieerd met een stijgende mortaliteit, groter risico op tumoren vb. pancreastumoren, meer kans op cardiovasculaire problemen en meer kans op valpartijen en fracturen bij ouderen. Tegelijk lezen we elders dat de optimale streefwaarde voor een goede vitamine D-status 50 nmol/L (20 ng/ml) 25OH(D) bedraagt. De US Office of Dietary Supplements van de National Institutes of Health concludeert op dit ogenblik dat serum 25(OH)D-spiegels boven 100 - 150 nmol/L (40–60 ng/mL) alleszins moeten worden gemeden. Dit komt zowat overeen met een inname van 5000 IU/dag. Met een 20% onzekerheidscorrectie kwam men tot de consensus voor een UL-waarde van 4,000 IU (100µg) voor kinderen vanaf 9 jaar. Lagere waarden gelden uiteraard voor jongere kinderen [1].

Upper Intake Levels (UL) voor vitamine D
(US Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health)
Leeftijd Man Vrouw Zwangerschap
Lactatie
0 - 6 md 1000 IU
(25 µg)
1000 IU
(25 µg)
 
7 - 12 md 1500 IU
(38 µg)
1500 IU
(238 µg)
 
1 - 3 jaar 2500 IU
(63 µg)
2500 IU
(63 µg)
 
4 - 8 jaar 3000 IU
(75 µg)
3000 IU
(75 µg)
 
≥ 9 jaar 4000 IU
(100 µg)
4000 IU
(100 µg)
4000 IU
(100 µg)

Het Europees voedselagentschap speelt op veiliger en houdt lagere UL-waarden aan [2].

UL-waarden voor vitamine D
(European Food Safety Authority)

Leeftijd in jaren

Vit D
(µg/dag)

1 - 3

25

4 - 6

25

7 - 10

25

11 -14

50

15 - 17

50

volwassenen

50

Langdurig dagelijks gebruik van hoeveelheden hoger dan de UL-waarde verhoogt de kans op nadelige gezondheidseffecten. Een inname van een tablet Steovit 1000/880 IU/dag komt overeen met 22 µg vitamine D en is veilig. Met 2 ampullen D-Cure per maand komen daar nog eens 50000 eenheden of 1250 µg bij. Dit brengt de maanddosis (30 dagen) op 1250 + 660 = 1910 µg of nagenoeg 64 µg/dag. Hierbij is het interessant te verwijzen naar een andere Q-boxvraag, waarin wordt beschreven dat er in de evolutie van de bloedspiegels geen verschil bestaat tussen een dagelijkse of een maandelijkse toediening [3].

Met de toch al vrij hoge bloedspiegels in gedachte, die bereikt worden met een dagdosis van 100 µg, en rekening houdende met UL van EFSA van 50 µg, zouden we de dosis toch wat verlagen tot gemiddeld maximaal 50 µg/dag, al dan niet gedeeltelijk gespreid te nemen.

De mogelijke gevolgen van het langdurig gebruik van polyvitaminen, waaronder ook vitamine D, kwam elders in de Q-box ook al uitgebreid aan bod [4].
 

Referenties: 

[1] Fact Sheets Vitamin D , geraadpleegd op maart 2013

[2] European Food Safety Authority, Tolerable Upper Intake levels for Vitamins and Minerals, Scientific Committee on Food Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, February 2006

[3] Q-box vraag 250, Wordt vitamine D uit ampullen die maandelijks genomen worden even sterk opgenomen als de dagelijkse toediening van vitamine D druppels of zuigtabletten? Maw is een dageljikse toediening van vitD beter dan een maandelijkse stootdosis ?

[4] Q-box vraag 306, Mag een algemene vitaminen en mineralen preparaat zoals supradyn,omnivit,biocure ononderbroken gebruikt worden? En wat voor 50 plussers ?

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 5 maart 2013


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend(e) onderwerp(en): Vitamine D

Expert: 
lucls5261