Skip to Content

Een patiênte komt voor het eerst Antabuse afhalen. Ze moet dit laten uiteenvallen in wat water of fruitsap, maar heeft heir bezwaar tegen. Ze wil nl niet dat ihaar partner ziet dat ze dit neemt. Ze vraagt me of ze het niet gewoon mag inslikken .

Disulfiram kan worden geslikt, gekauwd, al dan niet gemengd met voedsel. Doorspoelen met een glas water is uiteraard aangeraden.

De bijsluiter van Antabuse 400 mg tabletten vermeldt als aanwijzing voor het gebruik:

"Laat de voorgeschreven hoeveelheid uiteenvallen in een kwart glas water of vruchtensap en neem het mengsel na roeren onmiddellijk in."

We sloegen de belangrijkste internationale geneesmiddelendatabanken er op na en stelden vast dat dit advies elders anders geformuleerd wordt. Het laten uiteenvallen wordt niet als noodzakelijk aangegeven, doch eerder als een alternatief indien de patiënt het moeilijk heeft de tabletten in te slikken of om te kunnen controleren dat de dosis volledig wordt ingenomen.

Met andere woorden, er wordt geen enkel bezwaar gemaakt tegen het rechtsreeks en in zijn geheel inslikken van een Antabuse tablet. Disulfiram kan worden geslikt, gekauwd, al dan niet gemengd met voedsel. Doorspoelen met een glas water is uiteraard aangeraden.

Het argument dat de patiënt aangeeft om de tabletten in te slikken, doet wel wat vragen rijzen. In dezelfde bijsluiter staat immers ook:

"Bij het voorschrijven dienen de contra-indicaties in acht genomen te worden. Belangrijk is het dat de patiënt, en vooral zijn omgeving, voor het aanvangen van de behandeling op de hoogte gebracht worden van de reacties die het drinken van alcohol na inname van ANTABUSE kan veroorzaken.?"

Dit is een belangrijk argument om ervoor te zorgen dat de omgeving net wel op de hoogte is wanneer iemand Antabuse gebruikt. Bovendien vormt de familiale ondersteuning een belangrijk deel van de behandeling. Misschien is die ondersteuning in deze specifieke omstandigheden niet vorhanden. Het ontbreken ervan hypothekeert echter de kans op succes.  In de apotheek zullen we geheimdoenerij rond Antabuse-gebruik in de regel niet stimuleren maar integendeel aanmanen tot openheid.

Expert: 
lucls5261