Skip to Content

Kan amisulpiride 25mg gebruikt worden voor maagproblemen zoals sulpiride ?

We vonden helaas geen enkel aangrijpingspunt om de stelling in de vraag bij te treden noch te ontkennen

Zowel amisulpiride als sulpiride zijn specifieke antagonisten van de dopaminerge D2/D3 receptoren.

Uit de farmacologische en chemische verwantschap tussen beide producten kan men theoretisch afleiden dat hun indicaties dezelfde zouden zijn. Dit blijkt slechts gedeeltelijk uit de bijsluiters.

In Europa en Australië is amisulpride erkend voor de behandeling van psychose en schizofrenie. In Italië is daar nog de indicatie dysthymie aan toegevoegd, een lichte vorm van depressie, die minimaal 2 jaar duurt en als een langdurende stemmingsstoornis wordt aanzien. De op de bijsluiters vermelde indicaties voor sulpiride zijn iets breder gedefinieerd. Belangrijk om te vermelden is ook nog dat amisulpride en sulpiride niet zijn erkend door de FDA en derhalve niet worden gebruikt in de VS en Canada.

Dit brengt met zich mee dat vele publicaties, die ondermeer de resp. receptoraffiniteiten van de diverse antipsychotica in tabel brengen, deze producten totaal niet vermelden. Dit zou nochtans goed bruikbaar vergelijkingsmateriaal kunnen opleveren. We moeten dus op zoek naar off-labeltoepassingen en vergelijkende studies. Echter, in tegenstelling met wat het geval is voor sulpiride (zie referenties), zijn studies over het gebruik van amisulpride bij maagproblemen onbestaande.  Ook de representatieve databases met geneesmiddeleninformatie of officiële therapierichtlijnen, noch andere geraadpleegde werken maken er enige melding van. Nochtans lopen er heel wat klinische studies met amisulpride, voornamelijk vergelijkende, waarbij de antipsychotische en antischizofreniewerking wordt vergeleken met andere antipsychotica (vb. clozapine, olanzapine).

We hebben dus helaas geen enkel aangrijpingspunt om de stelling in de vraag bij te treden noch te ontkennen.

Referenties: 

[1] Guslandi M., Antiemetic properties of levo-sulpiride, Minerva Med. 1990 Dec;81(12):855-60.

[2] Corli O, Cozzolino A, Battaiotto L., Effectiveness of levosulpiride versus metoclopramide for nausea and vomiting in advanced cancer patients: a double-blind, randomized, crossover study, J Pain Symptom Manage. 1995 Oct;10(7):521-6.

[3] Corazza GR, Biagi F, Albano O, Bianchi Porro G, Cheli R, Mazzacca G, Miglio F, Naccarato R, Quaglino D, Surrenti C, Verme G, Gasbarrini G., Levosulpiride in functional dyspepsia: a multicentric, double-blind, controlled trial, Ital J Gastroenterol. 1996 Jul-Aug;28(6):317-23.

[4] Cohen N, Alon I, Almoznino-Sarfian D, Gorelik O, Chachasvili S, Litvinjuk V, Modai D, Weissgarten J., Sulpiride versus metoclopramide in nononcologic patients with vomiting or nausea, J Clin Gastroenterol. 1999 Jul;29(1):59-62.

[5] Mearin F, Rodrigo L, Pérez-Mota A, Balboa A, Jiménez I, Sebastián JJ, Patón C., Levosulpiride and cisapride in the treatment of dysmotility-like functional dyspepsia: a randomized, double-masked trial, Clin Gastroenterol Hepatol. 2004 Apr;2(4):301-8.

[6] http://clinicaltrials.gov/

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 15 mei 2013

Expert: 
lucls5261