Skip to Content

Een vrouw vraagt kinderaspirine omdat dit de innesteling van een bevruchte eicel zou bevorderen. Wat is de wetenschappelijke evidentie?

Indien er geen sprake is van een stollingsstoornis, verhoogt aspirine de kans op innesteling van een embryo niet. Toepassing ervan kan dan alleen maar negatieve bijwerkingen geven.

We citeren terzake het advies van Prof. Dr. Petra De Sutter, Diensthoofd reproductieve geneeskunde van de Universiteit Gent [1].

"Het antwoord is eenvoudig. Indien er geen sprake is van stollingsstoornissen bij patiënten, zal aspirine de kans op innesteling van een embryo niet verbeteren. Slechts indien deze kans vermindert ten gevolge van een stollingsstoornis (trombofilie, bvb factor V Leiden mutatie), kan men veronderstellen dat aspirine een positieve invloed uitoefent op de innesteling, door een normale kans te herstellen. Hoewel dat laatste niet in grote gerandomiseerde studies is bewezen (er zijn er gewoon geen) wordt dit in de praktijk vaak gedaan, ook bij ons. Trombofilie leidt namelijk ook tot een verhoogd risico op miskraam. 
 

Aspirine geven zonder indicatie verhoogt dus de kans niet en kan alleen tot negatieve bijwerkingen leiden. Dit is door middel van gerandomiseerd onderzoek duidelijk aangetoond, onder andere in een studie van onze groep." [2]

Tot hier het citaat, met dank aan Prof. De Sutter. Met een korte blik op de literatuur vonden we nog enkele andere andere publicaties, die een zelfde besluit formuleren [3,4].

Referenties: 

[1] Prof. Dr. Petra De Sutter, Dept Reproductive Medicine, University Hospital Gent, persoonlijk geraadpleegd op 6 maart 2013

[2] Dirckx K, Cabri P, Merien A, Galajdova L, Gerris J, Dhont M, De Sutter P., Does low-dose aspirin improve pregnancy rate in IVF/ICSI? A randomized double-blind placebo controlled trial., Hum Reprod. 2009 Apr;24(4):856-60.. 

[3] Dentali F, Ageno W, Rezoagli E, Rancan E, Squizzato A, Middeldorp S, Margaglione M, Grandone E. Source, Low-dose aspirin for in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection: a systematic review and a meta-analysis of the literature, J Thromb Haemost. 2012 Oct;10(10):2075-85.

[4] Khairy M, Banerjee K, El-Toukhy T, Coomarasamy A, Khalaf Y., Aspirin in women undergoing in vitro fertilization treatment: a systematic review and meta-analysis, Fertil Steril. 2007 Oct;88(4):822-31. Epub 2007 May 16.

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 7 maart 2013

Expert: 
lucls5261