Skip to Content

Mag een symbicort turbohaler in de auto bewaard worden bij vriestemperaturen?

Rekening houdend met de houding van de firma terzake ook het feit in acht nemend dat de bewaarcondities in een wagen zeer variabel en oncontroleerbaar zijn zowel qua temperatuur als qua vochtigheid, lijkt het ons veiliger dit geneesmiddel niet in de wagen te bewaren. Een dergelijke voorzichtige houding kan overigens voor de meeste geneesmiddelen geen kwaad.

We zijn er niet in geslaagd duidelijke wetenschappelijke literatuur te vinden, die de vraag kan beantwoorden. 
De zoektocht leverde wel een aantal adviezen op, die te vinden zijn via de links hieronder. Enkel in het eerste daarvan één geval wordt bewaring in de wagen uitdrukkelijk afgeraden.   

http://www.itsmyhealth.com.au/medicines/symbicort/storage-and-disposal: “Keep your Turbuhaler in a cool dry place where the temperature stays below 30°C, with the cover firmly in place.Do not store Symbicort Turbuhaler or any other medicine in the bathroom or near a sink. Do not leave it in the car or on a window sill. …..”

http://www.medicines.org.uk/EMC/medicine/4820/SPC/Symbicort+Turbohaler+100+6%2c+Inhalation+powder./#STORAGE : “Do not store above 30°C. Keep the container tightly closed, in order to protect from moisture.”

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/021929s010lbl.pdf : “Store at controlled room temperature 20°C to 25°C (68°F to 77°F) [see USP]. Store the inhaler with the mouthpiece down.”

http://www.healthycanada.com/drugs/content/12548-symbicort-turbuhaler : “Closed container; cool, dry location away from excess moisture (not in the bathroom) and direct light; always out of reach of children”
Niets over vriestemperaturen dus.

Wij maakten de vraag ook over aan AstraZeneca, omdat we ervan uitgaan dat de producent deze informatie zou moeten kunnen verschaffen. Het korte antwoord van de firma is veel en niets zeggend tegelijk en klinkt als volgt:

"Jammer genoeg hebben we geen gegevens op dit onderwerp. We hebben een literatuur onderzoek uitgevoerd en nogmaals hebben we niks gevonden."

De firma zelf blijkt niet over studies daarover te beschikken en schuift daarmee de verantwoordelijkheid af.

Hiermee rekening houdende en ook het feit in acht nemend dat de bewaarcondities in een wagen zeer variabel en oncontroleerbaar zijn zowel qua temperatuur, blootstelling aan licht en vochtigheidsgraad, lijkt het ons veiliger dit af te raden. Een dergelijke voorzichtige houding kan overigens voor de meeste geneesmiddelen geen kwaad.

Referenties: 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 6 maart 2013

Expert: 
lucls5261