Skip to Content

Er was een meisje in de apotheek die Zoely kreeg voorgeschreven door haar gynaecoloog. Ze zei dat ze nog maar 14 pilletjes Cilest had en of het nodig was of ze een doosje moest kopen om na 21 pillen Cilest te starten met Zoely.

Het beste is om zonder onderbreking van het ene oraal monofasisch contraceptivum naar het andere over te schakelen. Het ogenblik waarop dit gebeurt is niet zo belangrijk, zolang er maar geen onderbreking is. Het is niet nodig de verpakking van het vorige product eerst volledig op te gebruiken en de menstruatie af te wachten.

In de samenvatting van de productkenmerken van Zoely lezen we in verband met deoverschakeling van een ander gecombineerd hormonaal anticonceptivum (gecombineerd oraal anticonceptivum (combinatie-OAC), vaginale ring of transdermale pleister):

"De vrouw moet bij voorkeur starten met Zoely (= estradiol 1.5 mg + nomegestrolacetaat 2.5 mg) op de dag na de laatste werkzame tablet (de laatste tablet met werkzame bestanddelen) van het voorgaande combinatie-OAC, maar uiterlijk op de dag na de gebruikelijke tabletvrije periode of placeboperiode van het voorgaande combinatie-OAC. "

Eenvoudig gesteld, we maken de 21 dagen-cyclus af en beginnen best onmiddellijk maar zeker binnen de 7 dagen met het nieuwe product. Dezelfde regel vinden we ondermeer ook in de SKP van Cilest terug. Maar bij nader inzien staat er niet ondubbelzinnig te lezen dat met het laatst werkzame tablet het 21e tablet bedoeld wordt.

Andere bronnen vermelden met meer nadruk dat het best is om zonder onderbreking van het ene oraal monofasisch contraceptivum naar het andere over te schakelen. Het ogenblik waarop dit gebeurt is niet zo belangrijk, zolang er maar geen onderbreking is. Met andere woorden, het is niet nodig de verpakking van het vorige product eerst op te gebruiken en de menstruatie af te wachten. Start gewoon met de eerste pil van het nieuwe product de dag na het stopzetten van het vorige product, alsof het een normale initiatie betreft en volg de gebruiksvoorschriften van het nieuwe product.

Op voorwaarde dat de vorige pil correct werd ingenomen zijn er ook geen verdere voorzorgen nodig. Het inlassen van een pilvrije 7-dagenperiode bij overschakeling wordt niet aangeraden. Het spreekt voor zich dat de menstruatie zal verschuiven naar de eerstvolgende pilvrije periode.

Dezelfde regel is van toepassing bij de plaatsing van een oestroprogestagene ring (Nuvaring). Bij overschakeling echter naar een  transdermale patch (Evra), een depot-progestageen (Sayana, Depo-Provera), een intrauterien progestageen (Mirena), een progestageenimplantaat (Implanon) of koperspiraal is een overlapping van 2 tot 7 dagen nodig, afhankelijk van het type preparaat.

Referenties: 

[1]  Zoely, Samenvatting van de productkenmerken, geraadpleegd op 29 januari 2013

[2]  Cilest, Samenvatting van de productkenmerken, geraadpleegd op 29 januari 2013

[3] Anonymous, http://www.aafp.org/afp/2011/0301/p575.html, Am Fam Physician. 2011 Mar 1;83(5):575-576.

[4] Anonymous, Cliincal Guidance, Combined Hormonal Contraception Clinical Effectiveness Unit, Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare 2012, Royal College of Obstetricians en Gynecologists, UK

Auteur:
Luc Leyssens

Expert: 
lucls5261