Skip to Content

Wat zijn de huidige richtlijnen voor de dosering van omeprazole (siroop) bij zuigelingen?

De Folia Pharmacotherapeutica vermelden voor een pasgeborene een dosis van 0,7 mg/kg 1 x p.d., indien nodig na 7 à 14 dagen te verhogen tot 1,4 mg/kg 1 x p.d. (in sommige gevallen kan tot 2,8 mg/kg 1 x p.d., nodig zijn). Bij kinderen van 1 maand tot 2 jaar geldt het volgende advies: 0,7 mg/kg x p.d., indien nodig na 7 à 14 dagen te verhogen tot 3 mg/kg 1 x p.d. (max. 20 mg per dag).

De SKP's van sommige specialiteiten op basis van omeprazol en lansoprazol vermelden een dosis bij kinderen ouder dan 1 jaar ( ≥ 10 kg) bij gastro-oesofageale reflux.

De meest recente officiële visie is terug te vinden in de folia van augustus 2011 en wordt hieronder letterlijk overgenomen

PPI's hebben geen plaats bij de aanpak van de goedaardige symptomen van gastro-oesofageale reflux bij kinderen zonder complicaties. Er is inderdaad geen duidelijke evidentie dat ze doeltreffender zijn dan placebo.

Bij kinderen met gastro-oesofageale refluxziekte, in het bijzonder kinderen met oesofagitis, bestaat er wel een indicatie voor deze geneesmiddelen. PPI’s zijn daarbij doeltreffender dan H2-antihistaminica. Tot op heden zijn studies daarover echter nog steeds schaars, en er zijn dan ook zeer weinig gegevens waarop de voorgestelde doses zijn gebaseerd. Ook bij refluxoesofagitis heeft het geen zin de behandeling ongelimiteerd voort te zetten. Na 3 à 6 maanden moet men proberen om de behandeling over een periode van een viertal weken af te bouwen.

Doses bij jonge kinderen

De volgende doses worden voor omeprazol (per os) vermeld in BNF for Children (British National Formulary for children ):

  • pasgeborene: 0,7 mg/kg 1 x p.d., indien nodig na 7 à 14 dagen te verhogen tot 1,4 mg/kg 1 x p.d. (in sommige gevallen kan tot 2,8 mg/kg 1 x p.d., nodig zijn)
  • kind 1 maand tot 2 jaar: 0,7 mg/kg x p.d., indien nodig na 7 à 14 dagen te verhogen tot 3 mg/kg 1 x p.d. (max. 20 mg per dag).

of, voor omeprazol, anders uitgedrukt:

  • kind 10- 20 kg: 10 mg 1 x p.d., indien nodig te verhogen tot 20 mg 1 x p.d. (bij ernstige ulceratieve refluxoesofagitis gedurende maximum 12 weken aan hogere dosis)
  • kind> 20 kg: 20 mg 1 x p.d., indien nodig te verhogen tot 40 mg 1 x p.d. (bij ernstige ulceratieve refluxoesofagitis gedurende maximum 12 weken aan hogere dosis).
Referenties: 

Anoniem, Behandeling van gastro-oesofageale reflux bij kinderen, Folia Pharmacotherapeutica augustus 2011

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 7 januari 2013


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend(e) onderwerp(en): Omeprazol

Expert: 
lucls5261