Skip to Content

Kan NATRIUMBICARBONAAT gebruikt worden als zuiveringstherapie na kankerbehandeling zonder schade te berokkenen aan het zuur-base evenwicht? Zoja, in welke dosis?

Net zomin als voor artrose, bestaat er voor de behandeling van kanker enige klinisch-wetenschappelijk relevante aanwijzing dat een zogenaamde "zuiveringstherapie" met natriumbicarbonaat nut zou hebben. Waakzaamheid is geboden met betrekking tot een mogelijke verstoring van pH- en elektrolytenevenwichten.

We verwijzen naar een andere Qbox-vraag over het gebruik van natrium- en kaliumcarbonaat ter behandeling van artrose/artritis. De auteurs verwijzen inderdaad naar een mogelijke verstoring van het pH-evenwicht. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat met betrekking tot het elektrolytenevenwicht en de controle van de bloeddruk ook het gebruik van natrium binnen aanvaardbare perken moet worden gehouden.

Net zomin als voor artrose, bestaat er voor de behandeling van kanker enige klinisch-wetenschappelijk relevante aanwijzing dat een zogenaamde "zuiveringstherapie" nut zou hebben. Overigens kunnen we ons de vraag stellen of dit voordeel voor alle kankers geldt en hoe dit dan werd gemeten? Welke zure onzuiverheden verdwijnen en wat doen ze als ze niet verwijderd worden? De websites die deze toepassing propageren, blinken doorgaans uit in vaagheid en pseudowetenschappelijke stijl. Alleen al de veralgemening "kanker" en "zuivering" wekken de vrees dat kwakzalverij nooit ver weg is. De "wetenschappelijke" referenties, als die al worden vernoemd, brengen bij nader toezicht geen overtuigend materiaal aan. Om een voorbeeld te geven, de website die we bekeken doch hier niet verder willen vernoemen, verwijst naar een onderzoeker die volgens de auteur onlangs een grote beurs kreeg van de National Institutes of Health om klinische tests te doen met de behandeling met natriumbicarbonaat. Dat zou natuurlijk een goede zaak zijn. Die onderzoeker bleek gemakkelijk op te sporen. Volgens de website van het onderzoekscentrum, waar hij werkzaam is, blijkt zijn kernactiviteit en die van zijn dienst de ontwikkeling van contraststoffen voor magnetische resonantiebeeldvorming te zijn. Geen enkel van zijn publicaties verwijst naar de zuiveringstherapie. Het wordt dan wel heel moeilijk om aan te nemen dat de verkregen middelen enkel en alleen bestemd zouden zijn voor de studie van de zuiveringstherapie. De toekomst zal het uitwijzen.

Enige zin voor detail en accuraatheid zou het vertrouwen in de deskundigheid van de voorstanders van deze therapie in elk geval ten goede kunnen komen. Kritisch blijven is dus de boodschap.

Referenties: 

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 21 januari 2013

Expert: 
lucls5261