Skip to Content

Kalium bicarbonaat 200 mg en natrium bicarbonaat 73 mg ter behandeling van artrose/artritis

Er is geen relevante wetenschappelijke literatuur beschikbaar over het gebruik van kalium- en/of natriumbicarbonaat bij artrose of artritis. Er kan dus geen uitspraak gedaan worden over de efficaciteit en doeltreffendheid van deze producten. Ook na contact met een reumatoloog blijft dit besluit behouden.

Zowel de wetenschappelijke literatuur als contact met een specialist-reumatoloog wijzen uit dat er geen gegevens beschikbaar zijn over het nut van het gebruik van bicarbonaatzouten bij artrose/artritis. Bijgevolg kan geen uitspraak gedaan worden over de werking (efficaciteit en doeltreffendheid) van deze middelen.
Op de website van een producent wordt een dergelijk combinatiepreparaat aangeprezen als "een succesvolle aanpak tegen artrose en artritis door het ontzuren van het lichaam”, maar er is geen (overtuigende) verwijzing naar klinische resultaten en dus zijn de beweringen niet na te trekken.
Het BCFI waarschuwt daarenboven dat een regelmatige inname van hoge dosissen bicarbonaat kan leiden tot een permanente alkalinisering van de urine. Hierdoor kan de urinaire excretie van bepaalde geneesmiddelen (bv. nitrofurantoïne, sulfamethoxazol) beïnvloed worden en bestaat een verhoogd risico op niersteenvorming.
Op basis van deze elementen kan het voordeel van de twijfel hier niet ingeroepen worden.

Natriumbicarbonaat wordt wel medisch gebruikt als maagzout voor de neutralisatie van overtollig maagzuur evenals voor de correctie van een metabole acidose (via intraveneuze toediening).

Volledigheidshalve dient gezegd te worden dat een beperkt aantal studies terug te vinden is die een effect melden van balneotherapie op osteoartritis. Balneotherapie is een therapie die wordt aangewend door patiënten te laten baden in warm water (36°C tot 38°C). Aan het water zijn mineralen zoals sulfaten, bicarbonaten en calcium toegevoegd. Om verschillende redenen moeten deze resultaten echter kritisch bekeken worden. Zo is niet duidelijk of het effect te wijten is aan het warme water of aan de aanwezige mineralen. Ook is de beoordeling van pijn een subjectieve weergave en is gekend dat het placebo-effect een grote rol kan spelen. Tenslotte kunnen deze resultaten niet uitgebreid worden naar de orale inname van deze mineralen.

Referenties: 

[1] Fioavanti A., Giannitti C., Bellisai B., Iacoponi F., Galeazzi M. Efficacy of balneotherapy on pain, function and quality of life in patients with osteoarthritis of the knee. Int J Biometeorol. 2012. 56(4): 583-590.

[2] Horvath K., Kulisch A., Nemeth A., Bender T. Evaluation of the effect of balneotherapy in patients with osteoarthritis of the hands: a randomized controlled single-blind follow-up study. Clinical Rehabilitation. 2012. 26(5): 431-441.

[3] Prof. L. Verbruggen (diensthoofd reumatologie UZ Brussel): persoonlijke communicatie

[4] www.alkalife.nl

[5] www.bcfi.be

Auteurs:
Drs. Apr. Sara Desmaele en Prof. Dr. Apr. Stephane Steurbaut
UZ Brussel/VUB
Dienst Klinische Farmacologie & Farmacotherapie

Datum laatste actualisatie: 16 januari 2012

Expert: 
expert