Skip to Content

Kan men calciumpreparaten die eveneens vitamine K bevatten ( bv. Calx plus, D vital calcium/vitamine K) meegeven aan een patiënt die onder coumarinetherapie staat?

Voor Calx-Plus (65 µg vitK) is er dus geen reden tot ongerustheid, eerder het tegendeel. Men raadt zelfs aan om patiënten onder behandeling met orale anticoagulantia dagelijks ongeveer 100 µg vitamine K te geven, om fluctuaties in INR te vermijden. Met het dagelijks gebruik D-Vital Calcium K (135 µg vit K) gedurende langere perioden zouden we iets meer terughoudend zijn. Occasionele inname is zeker geen probleem.

In het advies over de te nemen maatregelen bij een mogelijke interactie tussen orale anticoagulantia en vitamine K-derivaten vinden we in Delphi [1] letterlijk de volgende aandachtspunten:

  • Patiënten die een therapie met anticoagulantia volgen moeten zich houden aan een gevarieerde voeding en mogen hun eetgewoonten niet plots wijzigen.
  • Occasionele inname van voedingsmiddelen of multivitaminepreparaten met een hoog vitamine K gehalte (250-500 µg vitamine K) vergt geen speciale maatregelen. Grotere hoeveelheden vitamine K mag men echter alleszins niet gedurende meerdere dagen innemen.
  • Bij parenterale voeding, voeding met instantproducten (o.a. formulediëten), en bij regelmatige inname van multivitaminepreparaten moet men letten op het vitamine K gehalte van de producten.
  • Bij patiënten met een vitamine K-tekort (bij leverziekten, maag- en darmaandoeningen, ernstige stoornissen in de vetabsorptie, parenterale voeding) kunnen mogelijk ook kleinere doses vitamine K (25 µg) de werking van de anticoagulantia verminderen.
  • Men raadt aan om patiënten onder behandeling met orale anticoagulantia dagelijks ongeveer 100 µg vitamine K te geven, om fluctuaties in INR (International Normalised Ratio) te vermijden.
  • Fytomenadion wordt gebruikt voor de behandeling van een overdosering met orale anticoagulantia.

Systematische dosis-respons studies werden uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers na 13 weken  voorafgaande stabiele anticoagulerende therapie. De invloed op de INR werd gemeten van een wekelijks stijgende hoeveelheid vitamine K1-supplement, gaande van 50 tot 500 µg/dag, dagelijks en telkens gedurende 7 dagen toegediend.  Een statistisch significante daling van de INR was pas merkbaar vanaf een dosis van 150 µg/dag vitamine K1. Bij 25% van de deelnemers was de daling bij deze dosis ook klinisch relevant.  Uit de studies is ook gebleken dat de respons na het nuttigen van vitamine K-rijke voedingsmiddelen steeds van kortere duur is. De dagelijkse variatie in de voeding zorgt voor een grote kortetermijnvariabiliteit in de innames van vit K1 en verklaart waarom die minder impact blijken te hebben op de INR. Voedingssupplementen die  100 μg/dag  vitamine K1 aanbrengen interfereren niet significant met een orale anticoagulerende therapie  [6].

Omgekeerd wordt een lage inname van vitamine K1 geassocieerd met een minder stabiele INR en een risico tot onvoldoende anticoagulatie. Preliminaire resultaten suggereren dat de stabiliteit van de anticoagulerende therapie verbetert door toediening van een dagelijks vitamine K-supplement of mogelijk ook door een betere beheersing van de aanvoer ervan via het dieet [4,5].

Calx-Plus zonder suiker bevat 65 µg fytomenadion ( vit K1) per blokje.  1 zakje D-Vital Calcium K 500/200 Sinaasappel bevat Vit.K 135 µg. Dit is resp 86 en 180% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 75 µg voor volwassenen [2,3].

Concluderend kunnen we stellen dat er voor Calx-Plus geen reden is tot ongerustheid, eerder het tegendeel.  De dosis van D-Vital Calcium K is heel wat hoger, maar niet extreem. Sporadisch gebruik is geen probleem. Met het dagelijks gebruik gedurende langere perioden zouden we iets meer terughoudend zijn.

Referenties: 

[1] Interactie tussen orale anticoagulantia en vitamine K-derivaten, www.delphicare.be ,  geraadpleegd op 7/11/2012.

[2] www.calxplus.com/, geraadpleegd op 7/11/2012

[3] www.newpharma.be/apotheek/depharm/91035/d-vital-calcium-k-500-200-sinaasappel-40-zakjes.html , geraadpleegd op 7/11/2012

[4] Holmes MV, Hunt BJ, Shearer MJ., The role of dietary vitamin K in the management of oral vitamin K antagonists, Blood Rev. 2012 Jan;26(1):1-14. Epub 2011 Sep 13.

[5] Booth SL., Dietary vitamin K guidance: an effective strategy for stable control of oral anticoagulation?, Nutr Rev. 2010 Mar;68(3):178-81.

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 8 november 2012

Expert: 
lucls5261