Skip to Content

Gambaran wordt altijd 's avonds geadviseerd door artsen, waarom?

Gambaran is een prodrug met minimale gastro-intestinale nevenwerkingen. Het analgetisch / anti-inflammatoir effect wordt pas waargenomen 4u na toediening maar houdt vervolgens 24 uur aan. Bij toediening 's avonds bekomt men in de ochtend en voormiddag een optimale werking op gewrichtspijn, ochtendstijfheid, gevoeligheid en zwelling.Voor acute toepassing is Gambaran bruikbaar doch minder geschikt dan andere sneller maar korter werkende NSAID.

Het advies om Gambaran 's avonds te gebruiken vinden we terug in de bijsluiter.  De motivatie van dit advies en het al dan niet relatief belang daarvan kunnen we bijgevolg best laten toelichten door de firma, die Gambaran in België op de markt brengt. Hieronder letterlijk het antwoord dat we mochten ontvangen, met dank aan Meda Pharma.

"Gambaran is een NSAID dat  speciaal ontwikkeld is om de gastro-intestinale nevenwerkingen zoveel als mogelijk uit te sluiten. Dit kan doordat Gambaran een prodrug is, niet-zuur en bovendien géén enterohepatische circulatie ondergaat. In concreto wil dit zeggen dat bij inname  van Gambaran het product inactief blijft tot het gemetaboliseerd wordt in de lever en pas dan actief wordt.

Een uitgesproken analgetisch / anti-inflammatoir effect bij vrijwilligers werd vastgesteld 4u na toediening.
Omdat Gambaran 24 u werkt én veiliger is gebleken op gastro-intestinaal vlak stellen we het vooral voor in de chronische setting, dus bij artrose patiënten, reumatoïde arthritis patiënten. Deze mensen leven dag in, dag uit met pijn en opflakkeringen van ontstekingen. Er bestond eigenlijk geen enkel NSAID dat veilig genoeg was voor gebruik op lange termijn. Gambaran kan dit dus wel.

Gambaran beschikt over studies waar patiënten gedurende 8 jaar dag dagelijks behandeld zijn met Gambaran, zonder problemen.

We stellen in deze context dus voor om Gambaran ’s avonds in te nemen, bij het slapengaan. Van dan af kunnen we rekenen op een 24u durende werking, waar het effect het grootst is in de ochtend en voormiddag. Het effect op gewrichtspijn, ochtendstijfheid, gevoeligheid, zwelling, is dan optimaal. Dit zijn de klachten waar de patiënt ook meestal mee te maken heeft.

Dus de inname van Gambaran s’ avonds voor het slapen gaan, is puur gelinkt aan het prodrug- mechanisme én de 24u werking. Uiteraard kan Gambaran ook in de acute setting gebruikt worden, maar omwille van het prodrug mechanisme, niet écht ideaal. Er zijn andere NSAIDs op de markt die sneller werken gedurende korte termijn."

Referenties: 

[1] Bannwarth B., Safety of the nonselective NSAID nabumetone : focus on gastrointestinal tolerability, Drug Saf. 2008;31(6):485-503.

Auteur:
Karoline BLONDEEL
Product manager analgesics
S.A. Meda Pharma N.V.

Datum laatste actualisatie: 22 november 2012


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend(e) onderwerp(en): Nabumeton

Expert: 
lucls5261