Skip to Content

Een diabeet die insuline spuit neemt al een heel jaar op doktersvoorschrift ranitidine 300mg. De specialist is kwaad en zegt dat hij hiermee onmiddelijk met stoppen en moet overschakelen op pantoprazole. Is hier een reden voor?

In de literatuur wordt er geen enkele melding gemaakt van interactie tussen insuline en ranitidine. Wel zouden protonpompinhibitoren en H2-receptorantagonisten het risico op pneumonie verhogen, de ene wellicht niet meer dan de andere. Mogelijks is er een andere reden voor het advies van de arts.

Is er een interactie tussen ranitidine en insuline?

Stockley’s Drug Interactions (1), Commentaren Medicatiebewaking (2), Lexi-interact (3) en Medscape (4) vermelden geen interactie tussen insuline en ranitidine. Ook de wetenschappelijke bijsluiters van zowel ranitidine als insuline maken geen melding van interactie tussen deze geneesmiddelen.

Verhoogt ranitidine het risico op pneumonie bij diabetici?

In een recente systematische review besloten Eom et al. (2011) dat het gebruik van protonpompinhibitoren (bv. pantoprazol) of H2-receptor antagonisten (bv. ranitidine) het risico op pneumonie zou verhogen, in het bijzonder bij patiënten die een verhoogd risico lopen op pneumonie (zoals o.a. diabetici). Er zijn echter geen redenen om aan te nemen dat dit risico groter is bij H2-receptor antagonisten dan bij protonpompinhibitoren. (2)

Besluit

Mogelijks is er een andere reden voor het advies van de arts (bv. in combinatie met andere geneesmiddelen of pathologieën). Indien gewenst, kan dus best meer informatie gevraagd worden aan de arts.

Referenties: 

[1] Stockley’s Drug Interactions, ninth edition

[2] Commentaren Medicatiebewaking 2012/2013

[3] Lexi-interact (http://www.uptodate.com/contents/drug-interaction)

[4] Medscape (http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker)

[5] Eom C, Jeon CY, Lim JL, Cho E, Park SM, Lee K. Use of acid-suppressive drugs and risk of pneumonia: a systematic review and meta-analysis. Canadian Medical Association Journal 2011; 183: 310-9.

Auteur:s
Apr. Elke Joos
Prof. Dr. Apr. Koen Boussery
Eenheid Farmaceutische Zorg, Faculteit Farmaceutische  Wetenschappen, UGentLuc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 6 december 2012

Expert: 
koeby2662