Skip to Content

Een klant vraagt ons naar Beta caroteen poeder om in het water van zijn aquarium te doen de vissen meer kleur te geven. Welke concentratie wordt hiervoor gebruikt?

Monopreparaten van bètacaroteen hebben maar zin als de "doelpopulatie" het werkzaam bestanddeel kan aanwenden voor de eigen pigmentproductie. Maar dan nog verdient het aanbeveling dit met het voedsel te mengen. Het los uitstrooien van niet in voeding verwerkt bètacaroteen in een aquarium lijkt ons niet trefzeker, mede door zijn quasi onoplosbaarheid in water.

Omdat dit onderwerp enigszins buiten de scope van de Qbox valt, beperken we ons tot een bondig antwoord dat hopelijk toch de weg wijst, zonder de ambitie volledig te zijn.

Vissen bevatten allerlei soorten carotenen o.a. tunaxanthine, luteïne, bètacaroteen,  doradexanthines, zeaxanthine, canthaxanthine, astaxantine enz ...   Astaxantine is verantwoordelijk voor de kleur van vele rode vissen waaronder de goudvis. Bij andere vissoorten zijn andere carotenoïden dominant, wat een grote diversiteit aan kleurschakeringen tussen de vissoorten met zich meebrengt.

Dieetsupplementen van carotenoïden kunnen de kleur van siervissen verbeteren. Bètacaroteen kan daar in vele gevallen toe dienen, maar moet door de vis wel kunnen worden omgezet tot de soortspecifieke carotenoïden om te kunnen bijdragen tot de typische kleur. Een goudvis is bijvoorbeeld niet in staat bètacaroteen te transformeren in het voor deze vis dominante  astaxanthine. Astaxantine bevattende diëten zijn wel zinvol. De optimale aanvoer van astaxantine via dieet bedraagt 36-37 mg/kg voeding.

Globaal gaat de voorkeur naar natuurlijke bronnen van gemengde carotenoïden, als onderdeel van de voeding. Natuurlijke bronnen van carotenoïden zijn bijvoorbeeld zeewier, krab, garnalen, gisten, maïs, rivierkreeft enz..   Zuivere monopreparaten kunnen enkel als er geen twijfel over bestaat dat de "doelpopulatie" het werkzaam bestanddeel van dat monopreparaat kan aanwenden voor de eigen pigmentproductie. Maar dan nog verdient het aanbeveling dit met het voedsel te mengen, om er enige zekerheid over te hebben dat de dieren het ook werkelijk innemen. Het los uitstrooien van niet in voeding verwerkt bètacaroteen in een aquarium lijkt ons niet trefzeker, mede door zijn quasi onoplosbaarheid in water.  

Voor meer details over dit onderwerp, zie referentie 2 , waarvan de volledige (engelstalige) tekst  vrij toegankelijk is [2]. De geciteerde blog [1] is ook verhelderend. De onvermijdelijke commerciële boodschappen nemen we maar voor wat ze zijn.

Referenties: 

[1] An aquarium hobby blog: Color enhancement, explained

[2] Use of natural carotenoids for pigmentation in fishes

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 28 september 2012

Expert: 
lucls5261