Skip to Content

in welk geval gebruikt een dokter xylocaine 2% of xylocaine 2% met adrenaline om in te spuiten?

Het antwoord op deze vraag is te lezen op de bijsluiters. Bij toepassing van lidocaïne voor lokale anesthesie wordt, om systeemeffecten te vermijden, adrenaline toegevoegd als vasoconstrictor, vooal bij hogere dosis of op plaatsen met hoge vascularisatie.

We verwijzen naar de bijsluiter van XYLOCAINE 1%- en 2%-oplossing  I.V. - infiltr (locoregionaal) 10 - 20 mg/ml, bestemd voor .

De indicaties zijn de volgende:

 • Lokale anesthesie door infiltratie in de geneeskunde, de chirurgie en de tandheelkunde.
 • Regionale anesthesie: caudale anesthesie, peridurale anesthesie, plexusanesthesie, truncusanesthesie, intraveneuze locoregionale anesthesie.
 • Intra- of peri-articulaire infiltraties.
 • Sympathische infiltraties.
 • Intra- of peri-arteriële injecties (arteriitis, vasculaire syndromen van de extremiteiten, ambulante handchirurgie wanneer de aderen moeilijk bereikbaar zijn).

Om systemische werkingen te vermijden moet het product lokaal gehouden worden. Vandaar de toevoeging van de vasoconstrictor adrenaline. In de bijsluiter lezen we daarover verder:

"Alvorens te injecteren, dient een aspiratie te worden uitgevoerd om zeker te zijn dat geen accidentele intravasculaire injectie wordt uitgevoerd. Voorzichtigheid is vooral geboden bij injectie in sterk gevasculariseerde zones als de mondholte, de perianale en vaginale streek en de penis.  ........ Wanneer een hoge dosis moet worden ingespoten, b.v. bij een epiduraal blok, is een testdosis van 3-5 ml lidocaïne met adrenaline aanbevolen. Een accidentele intravasculaire injectie kan herkend worden door een tijdelijke toename van de hartslag. ..... De 1% en 2%-ige oplossingen mogen alleen voor kleinere operatievelden worden gebruikt. De 2%-ige oplossing wordt vooral in de tandheelkunde gebruikt.
XYLOCAINE oplossingen zonder adrenaline kunnen worden toegediend als minder langdurige anesthesie is vereist of als adrenaline gecontra-indiceerd is."

Lidocaïne wordt ook gebruikt als anti-arytmicum voor de behandeling van ventriculaire tachyritmieën. Hiervoor verwijzen we naar de bijsluiter van XYLOCARD 100 I.M. - I.V. amp (100mg/5ml).

 • Behandeling en preventie van:
  • ventriculaire aritmieën bij myocardinfarct;
  • ventriculaire aritmieën tijdens een operatie of tijdens een onderzoek ter hoogte van het hart;
  • ventriculaire aritmieën bij cardioversie.
 • Behandeling van ventriculaire aritmieën veroorzaakt door digitalisintoxicatie of narcose.
Referenties: 

[1] bijsluiter van XYLOCAINE 1%- en 2%-oplossing.

[2] bijsluiter van XYLOCARD 100 I.M. - I.V. amp (100mg/5ml).

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 9 mei 2012


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgende onderwerpen: Lokale anesthetica, Lidocaïne en mexiletine

Expert: 
lucls5261