Skip to Content

wat is het beste tiidstip om vb Medrol in te nemen?Van welke dosis moet men de dosis afbouwen en wanneer wordt een maagbescherming meegegeven.

Medrol® wordt best 's morgens ingenomen bij het ontbijt. Afbouwen van de dosis is aanbevolen, behalve wanneer het gebruik in tijd beperkt blijft. Inzetten van bijkomende maagbeschermende therapie gebeurt in functie van een aantal risicofactoren (zie verdieping stap 2).

Verdieping stap 1: tijdstip van inname

Inname ’s morgens bij het ontbijt lijkt meest logisch, teneinde de hypothalamus-hypofyse-bijniercortex-as niet te sterk te beïnvloeden. De literatuur geeft weinig concrete informatie; We zijn aangewezen op logische redenering.

Verdieping stap 2: afbouwen en maagbescherming

Maagbescherming wordt niet systematisch voorgeschreven samen met Medrol®. Een Franse studie toont aan dat minder dan 20 % van de artsen in de eerste lijn maagbeschermende medicatie voorschrijft samen met methylprednisolone (Perdoncini-Roux et al. 2009).
Uit een andere observationeel onderzoek komen volgende factoren naar voor om proton pomp inhibitoren te starten samen met corticosteroïden (Munson et al. 2012):

  • Graad van comorbiteit;
  • Recente hospitalisatie;
  • Meer dan 40 mg prednisone per dag;
  • Voorgeschiedenis van gastro-intestinale ulcera;
  • Nierinsufficiëntie;
  • Leveraandoening;
  • Terzelfdertijd gebruik van NSAID’s.

Afbouwschema’s worden individueel bepaald, in functie van de voorgeschiedenis en de dosis waarvan wordt vertrokken. Ook de wetenschappelijke bijsluiter levert geen concrete informatie: ... Indien de toediening van het geneesmiddel na een langdurige behandeling moet worden stopgezet is het aangewezen de inname geleidelijk aan te verminderen. Een acute therapie van bijvoorbeeld 2 dagen met 32 mg methylprednisolone per dag mag zonder meer afgebroken worden.

Referenties: 

[1] Munson JC, Wahl PM, Daniel G, Kimmel SE, Hennessy S; Factors associated with te initiation of proton pump inhitors in corticosteroid users.

[2] Perdoncini-Roux A, Bianchon T, Hanslik T, et al. Description A. Description of French general practitioners' practices regarding long term systemic corticosteroid therapy-associated measures. Rev. Prat 2009; 59 (8 Suppl.): 19-24.

Auteur:
Gert Laekeman

Datum laatste actualisatie: 29 april 2012


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend(e) onderwerp(en): Basisregels systemisch gebruik corticosteroïden

Expert: 
gela0007