Skip to Content

vraag van arts: mogen een valium amp. en een morfine amp. in 1 spuit tegelijkertijd toegediend worden?

Valium amp. en morfine amp. kunnen niet samen in 1 spuit toegediend worden, omwille van het risico op geneesmiddelprecipitatie.

Diazepam is een geneesmiddel met een lage wateroplosbaarheid, en is daarom in een complex solventsysteem (o.a. op basis van propyleenglycol en ethanol) geformuleerd. Toevoeging van een andere waterige oplossing voor injectie (bv. morfine amp.) verdunt dit solventsysteem en kan aldus tot het neerslaan van diazepam leiden.

De wetenschappelijke bijsluiter van Valium ampullen vermeldt dan ook het volgende:
“Valium dient steeds afzonderlijk te worden ingespoten. In menginjecties is Valium onverenigbaar met de waterige oplossingen van andere geneesmiddelen (neerslag van de actieve stof)”.

Ook de andere geraadpleegde bronnen melden dat Valium ampullen beter niet gemengd worden met andere injectie-oplossingen.

Referenties: 

Auteur

Els Mehuys
UGent

Datum laatste actualisatie: 10 oktober 2011

Expert: 
elsms0196