Skip to Content

Mag men preparaten met sint-janskruid (bv zibrine) en de anticonceptiepil zonder risico op zwangerschap samen gebruiiken?

Sint-janskruid en extracten ervan kunnen de contraceptieve werkzaamheid van de orale contraceptiva verminderen. Indien plantaardige antidepressiva toch gebruikt worden, moeten (bijkomende) niet-hormonale, lokaal werkzame contraceptieve maatregelen genomen worden (vb. condoom, diafragma, spiraaltje).

De literatuur is op dat vlak duidelijk. Sint-janskruid en extracten ervan kunnen de contraceptieve werkzaamheid van de orale contraceptiva verminderen. Er zijn meldingen van doorbraakbloedingen en meerdere ongewenste zwangerschappen. Aldus te lezen in Delphicare.

Meer algemeen stelt Farmamozaïek dat hypericumextracten gevaarlijke enzyminductoren kunnen zijn. Wanneer met hypericum ook theofylline (EUPHYLLIN®, THEOLAIR®, XANTHIUM®), ciclosporine (SANDIMMUN®, NEORAL SANDIMMUN®), warfarine (MAREVAN®) of ethinyloestradiol+desogestrel wordt ingenomen wordt het effect van deze comedicatie geremd door een verlaging van de plasmaspiegels. Deze geneesmiddelen worden alle door cytochroom P450 gemetaboliseerd (vnl. CYP3A4).

Bij gezonde vrijwilligers blijkt er ook een interactie te bestaan tussen hypericum en fenprocoumon (MARCOUMAR®) of digoxine (LANOXIN®). Ook hier treedt een verlaging op van de plasmaspiegels van laatstgenoemde geneesmiddelen.

Hypericum interageert ook met serotonine-heropnameremmers zoals sertraline (SERLAIN®), hetgeen een serotonine-syndroom tot gevolg kan hebben.

Maatregelen bij anticonceptie

Bij gebruik van hormonale contraceptiva als anticonceptiemiddel moet het gebruik van sint-janskruid of sint-janskruidextracten vermeden worden. Andere antidepressieve therapiën moeten, naargelang de indicatie, gebruikt worden.

Indien plantaardige antidepressiva toch gebruikt zouden worden, moeten (bijkomende) niet-hormonale, lokaal werkzame contraceptieve maatregelen genomen worden (vb. condoom, diafragma, spiraaltje). Tussentijdse bloedingen tijdens het gebruik van sint-janskruidextracten wijzen erop dat de anticonceptieve behandeling onvoldoende werkt.

Referenties: 
  1. www.delphicare.be
  2. www.farmamozaïek.be

Auteur:
L. Leyssens

Datum laatste actualisatie: 7 september 2011


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie Sint-Janskruid of Hypericum perforatum

Expert: 
expert