Skip to Content

Een gezin met 2 kinderen van 4 en 6 jaar wil verhuizen naar Burundi. Het tropisch instituut raadt aan DEET te gebruiken als muggenrepellent. De vrouw maakt zich echter zorgen omtrent de langetermijn risico's van DEET bij jonge kinderen.

Er is geen reden tot ongerustheid in verband met het langdurig gebruik van DEET bij kinderen van 4 en 6 jaar. Een meer uitvoerige bespreking over het gebruik van repellents bij jonge kinderen, is te vinden in de q-box, vraag 192.

De problematiek van het gebruik van repellents, waaronder ook DEET, bij kinderen jonger dan 1 jaar wordt uitvoerig behandeld in q-box vraag 192.

Wat DEET betreft citeren we daaruit het volgende advies uit de Folia Pharmacotherapeutica van mei 2009:

"DEET is ook een goede eerste keuze als repellent bij kinderen (concentratie van 20 tot max. 30%). Enkele tips voor een veilig gebruik van DEET bij kinderen: slechts gebruiken vanaf de leeftijd van 2 maanden, zo weinig mogelijk huidoppervlak insmeren (zo veel mogelijk beschermende kledij dragen), toepassing op de handen van het kind vermijden gezien het frequent contact met de ogen en de mond, het product afwassen wanneer bescherming niet langer nodig is, de repellent bewaren buiten bereik van kinderen."

Hoewel de producenten klaarblijkelijk een iets voorzichtiger advies formuleren, is er zeker geen reden tot ongerustheid in verband met het langdurig gebruik bij kinderen van 4 en 6 jaar.

Referenties: 

Folia Pharmacotherapeutica,  mei 2009: http://www.bcfi.be/Folia/index.cfm?FoliaWelk=A2009

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 13 maart 2012

Expert: 
lucls5261