Skip to Content

Wanneer worden calciumpreparaten optimaal ingenomen in geval van osteoporose?

Het is aangeraden om Ca-preparaten bij het avondmaal in te nemen.

Het antwoord is gesteund op de diurnale urinaire excretie van calcium. Om 22u is de excretie van calcium via de urine significant hoger dan om 8u of 14u. Hoger calciumverlies via de urine vraagt om compensatie via orale inname bij patiënten met een verlaagde botdensiteit.

Wanneer we een equivalent van 1000mg Ca++ met de voeding innemen:

  • wordt ongeveer 300mg effectief opgenomen via de darm;
  • daarvan verliezen we ongeveer 100mg via intestinale excretie;
  • en verlaat 200mg het lichaam via de urine (= compensatie voor opname).

De hoeveelheid Ca++ uit het skelet vrijgesteld en opgenomen bedraagt ongeveer 500mg per dag (= ‘turnover’).
Meting van de Ca++ vrijstelling via de urine geeft resultaten zoals in de onderstaande tabel weergegeven.

 

Tabel 1: Ca (mg/dl) in urine op verschillende tijdstippen van de dag.

 
Tijdstip 8u 14u 22u 24u collectie
Ca mg/dL (+SD) 12,4 + 8,2 13,0 + 8,4 17,0 + 10,4* 12,8 + 7,3
verhouding
Ca/creatinine
0,10 + 5,26 0,12 + 7,85 0,13 + 8,17* 0,11 + 5,41
 
 
 
Mogelijke zwakke punten in de argumentatie
  • Het gaat hier om relatief jonge gezonde niet osteoporotische vrijwilligers. Geen enkel gegeven wijst op enige abnormaliteit in het Ca-metabolisme.
  • De observatie is éénmalig en geeft geen schommelingen weer over seizoenen (cf. inname en vorming van vitamine D).
  • We hebben enkel gegevens over urinaire excretie, niet over circulerende concentraties.
  • Er wordt geen extra Ca ingenomen via supplementen.
Referenties & bijkomende literatuur
Topal C., Algun E., Sayarlioglu H., Erkoc R., Soyoral Y., Dogan E. et al. Diurnal rhythm of urinary calcium excretion in adults. Renal Failure 2008; 30: 499-501.

 

Referenties: 

Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend onderwerp: Behandeling van osteoporose

Expert: 
expert