Skip to Content

een patiënte komt vragen naar magnesiumchloride. Via via heeft ze gehoord dat dit helpt bij o.m. rugpijn. Wat is de dosering hiervan?

Er is weinig evidentie voor magnesiumchloride als behandeling van pijn. Enkel bij krampen wegens aangetoond magnesiumtekort is het zinvol een supplement van magnesium toe te dienen. We opteren dan best voor een wateroplosbaar magnesiumzout in plaats van voor magnesiumoxide.

Patiënten horen en lezen veel...maar de vraag is of ze het altijd bij het rechte eind hebben. Na grasduinen in de recente literatuur komen we tot de bevinding dat er zeer weinig evidentie bestaat voor het toedienen van oraal magnesium bij pijn, laat staan voor de specifieke molecule magnesiumchloride. We zetten enkele studies op een rijtje:

  • Een dubbelblinde placebogecontroleerde studie bij (maar) 45 patiënten met neurologische pijn bestudeert het gebruik van magnesiumcloride (6 maal 419 mg per dag!). De auteurs besluiten na 4 weken toediening dat ze geen significant verschil kunnen vaststellen met placebo; noch op gebied van pijnsymptomen, noch op vlak van levenskwaliteit van de patiënt [1].
  • In een Noorse studie kregen 38 zwangere vrouwen placebo of een magnesiumpreparaat (bestaande uit magnesiumlactaat en magnesiumcitraat, = 360 mg Mg2+ per dag) toegediend voor kuitkrampen, gedurende 2 weken. De vrouwen waren allen tussen 18 en 36 weken zwanger. De onderzoekers vonden geen significant verschil in frequentie of intensiteit van kuitkrampen tussen beide onderzoeksgroepen [2] .
  • Een Canadese review bekijkt de effectiviteit van diverse producten die als indicatie -terecht of niet terecht - 'behandeling van chronische musculoskeletale pijn' (o.a. chronische lage rugpijn) krijgen opgekleefd. Ook deze review komt tot het besluit dat er op dit moment geen voldoende evidentie bestaat om magnesium naar voor te schuiven in de behandeling van musculoskeletale pijn [3].
  • Sommige studies tonen wel een bevredigend resultaat aan, maar dan gaat het in de meeste gevallen om een magnesiuminfuus (op basis van magnesiumsulfaat) dat wordt toegediend voor een heelkundige ingreep om de perioperatieve pijn te verzachten [4-5].

Nochtans kunnen magnesiumtekorten wel aanleiding geven tot spierkrampen. Niet verwonderlijk, aangezien magnesium de calciuminflux in de spiercellen reguleert. Magnesium heeft m.a.w. wel een plaats in de behandeling van spierpijn, maar dan enkel wanneer er sprake is van een tekort aan magnesium (aangetoond via bloedonderzoek). De aanbevolen dagelijkse dosis van magnesium is 300 à 350 mg Mg2+ (wat overeenkomt met 1371 mg MgCl2). Normaal gezien wordt deze behoefte opgevangen door onze dagelijkse 'verse' voeding. Echter, de huidige industriële bereidingswijzen zorgt er soms voor dat sommige mensen met tekorten kampen [6].

Magnesium kan in verschillende vormen aanwezig zijn in voedingssupplementen. De goedkoopste en meest compacte vorm is magnesiumoxide (MgO). Magnesiumoxide is onoplosbaar in water en wordt in die vorm slecht opgenomen in het lichaam. In de maag vinden er 2 reacties plaats waarna het magnesium wel kan worden opgenomen. Eerst reageert het MgO met water en wordt er magnesiumhydroxide (wordt ook slecht opgenomen) gevormd: MgO + H2O → Mg(OH)2
Als tweede stap reageert het magnesium hydroxide met het zoutzuur (HCl) in de maag en wordt er water en magnesium chloride (MgCl2) gevormd, dat wel absorbeerbaar is: Mg(OH)2 + 2HCl → 2H2O + MgCl2.

Magnesiumoxide neutraliseert bijgevolg het zuur in de maag (zuur wordt water) en wordt om die reden ook toegediend als middel tegen brandend maagzuur [7].

Magnesium kan beter direct in wateroplosbare vorm worden toegepast in supplementen. De opneembaarheid van de wateroplosbare zouten is 4 keer beter dan die van magnesiumoxide, is niet afhankelijk van maagzuur en neutraliseert het ook niet. Wateroplosbare vormen van magnesium worden met een efficiëntie van gemiddeld 30% opgenomen in het lichaam. Voorbeelden van wateroplosbare magnesiumzouten zijn onder andere: Magnesiumaspartaat, -chloride, -lactaat, -citraat en -glycinaat, magnesiumaspartaat en magnesiumglycinaat [7].

In conclusie: Er is weinig evidentie voor magnesiumchloride als behandeling van pijn. Enkel bij krampen wegens aangetoond magnesiumtekort is het zinvol een supplement van magnesium toe te dienen. We opteren dan best voor een wateroplosbaar magnesiumzout in plaats van voor magnesiumoxide.

Referenties: 

[1] Pickering G. et al. Oral magnesium treatment in patients with neuropathic pain: a randomized clinical trial. Magnes Res 2011, June 9 [Epub ahead of print]
[2] Nygaard IH, Valbø A, Pethick SV & Bøhmer T. Does oral magnesium substitution relieve pregnancy-induced leg cramps? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 Nov;141(1):23-6.
[3] Moulin DE. Systemic drug treatment for chronic musculoskeletal pain. Clin J Pain. 2001 Dec; 17(4 Suppl): S86-93.
[4] Kara H, Sahin N, Ulusan V & Aydogdu T. Magnesium infusion reduces perioperative pain. Eur J Anaesthesiol. 2002 Jan;19(1):52-6.
[5] Gupta K, Vohra V, Sood J. The role of magnesium as an adjuvant during general anaesthesia. Anaesthesia. 2006 Nov;61(11):1058-63.
[6] Delavier F. & Gundill M. Compléments alimentaires anti-âge. Editions Vigot; Paris 2009.
[7] NHG standaard

 

Auteur

Lies Leemans

Datum laatste update: 23 juni 2011

Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie Magnesium

Expert: 
expert