Skip to Content

Is er een belangrijk verschil door de al dan niet aanwezigheid van elektrolyten in PEG preparaten i.e. Movicol® vs Forlax®.

Praktisch gezien is er geen noemenswaardig effectiviteitverschil tussen de diverse macrogolpreparaten. De ionen toegevoegd aan Movicol® en Transipeg® gaan het zoutverlies tegen dat mogelijk optreedt in geval van diarree na gebruik. In geval van cardiovasculair belaste patiënten die op een zoutarm dieet staan, geniet Forlax® bij langdurige therapie de voorkeur, aangezien er bij dit macrogolpreparaat geen extra natriumbelasting is

Verdieping

  

Product
Movicol®
Transipeg® (5,9g)
Forlax®
(Actieve) ingrediënten per zakje
Macrogol 3350 13,125 g
Natriumchloride 350,7 mg
Natriumbicarbonaat 178,5 mg
Kaliumchloride
46,6 mg
Macrogol 3350
5,9 g
Natriumchloride natriumsulfaat Kaliumchloride
Natriumbicarbonaat
 
Hoeveelheid zouten niet gespecificeerd op bijsluiter
Macrogol 4000
10 g

De drie producten zijn allen macrogolpreparaten met een osmotisch laxatieve werking. Ze zijn samengesteld uit lange lineaire polymeren waarop de watermoleculen door
waterstofbindingen worden vastgehouden. Na orale toediening verhogen ze het
volume van de darmvloeistoffen, wat op neuromusculaire wijze de colonmotiliteit verbetert.
Het fysiologische gevolg is een verbeterd transport van de zachtere faeces door het colon en vergemakkelijken van de defaecatie.
Alhoewel de polymeerketen van Forlax® iets langer is dan die van Transipeg® of Movicol®, zijn er geen noemenswaardige verschillen in effectiviteit vast te stellen.
 
Gebruik van macrogolpreparaten kan bij sommige gevoelige patiënten aanleiding geven tot diarree (zeker bij hogere dosering zoals i.g.v. faecale impactie). Om ionenverlies te vermijden worden om die reden aan Movicol® en Transipeg® extra ionen toegevoegd.
Elektrolyten gecombineerd met macrogol 3350 worden door de intestinale mucosa uitgewisseld met serum elektrolyten en uitgescheiden in het faecale water zonder netto toe- of afname van natrium, kalium en water.
 
Echter bij cardiovasculaire patiënten kan een langdurige toevoeging van extra hoeveelheden zout aanleiding geven tot verergering van de hun aandoening (o.a. hypertensie, hartinsufficiëntie). Om die reden adviseert men in geval van chronische therapie aan dergelijke patiënten beter een preparaat zonder extra ionen (Forlax®).
 
In geval van nierinsufficiëntie kunnen volgens de bijsluiter de drie producten veilig gebruikt worden.

 

Referenties

  •  Anonymus. Behandeling in de eerste lijn van chronische functionele obstipatie. Folia Farmacotherapuetica. juli 2006.
  • L. Leemans et al. Obstipatie. Adviezen voor zelfzorg 2006; KAVA, 3de ed.
  • Productbijsluiters: www.pharma.be

 

 

Referenties: 

Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend onderwerp: Macrogol

Expert: 
expert