Skip to Content

Kan acetylcysteine op hetzelfde moment als paracetamol gegeven worden of wordt de werking van acetylcysteine dan teniet gedaan?

Paracetamol en N-acetylcysteïne kunnen perfect samen worden toegediend zonder vermindering van het effect van paracetamol.

Paracetamol kan zonder problemen gecombineerd worden met N-acetylcysteïne (NAC), zonder dat de werking van paracetamol teniet gedaan wordt. NAC wordt wel gebruikt in geval van toxiciteit met paracetamol, maar deactiveert enkel de toxische metaboliet van paracetamol en niet paracetamol zelf.

We bekijken het even van dichterbij:

Paracetamol wordt gemetaboliseerd in de lever tot N-acetyl-parabenzoquinoneimine. Deze metaboliet is zeer toxisch voor de lever, maar wordt bij normale dosering gebonden aan het lichaamseigen glutathion en zo gedeactiveerd. Echter, wanneer we een overdosis aan paracetamol innemen (vanaf 10 g bij volwassenen en 150 mg/kg bij kinderen) bestaat de kans dat er onvoldoende glutathion aanwezig is om alle N-acetyl-parabenzoquinoneimine te deactiveren. De metaboliet zal dan de levercellen aantasten, wat kan leiden tot acuut leverfalen. Om dit tegen te gaan wordt in geval van intoxicatie NAC intraveneus via infuus toegediend, aan hoge dosis over een verloop van ongeveer 24 uur. In het schema hieronder (figuur 1) ziet u een voorbeeld van een behandelingsschema bij intoxicatie.

Figuur 1: Behandelingsschema van een paracetamolintoxicatie

De levertoxiciteit treedt dikwijls pas op 24 tot 48 uur na inname. De drempel voor levertoxiciteit is verlaagd bij bestaan van volgende risicofactoren: alcoholisme, chronische ondervoeding, lever- of nierinsufficiëntie, en bij zeer magere volwassenen (<50 kg). Om die reden moet men vermijden om een dagdosis hoger dan 3 g toe te dienen bij volwassenen met risicofactoren zoals alcoholisme, of met een lichaamsgewicht onder 50 kg.

Om de het gevaar van leverfalen in te schatten houdt men rekening met de plasmaspiegels van paracetamol, ten aanzien van het aantal uren na de inname van de overdosis (figuur 2).

Figuur 2: Inschatting van de levertoxiciteit na overdosering van paracetamol.

We kunnen dus de collega die de vraag instuurde geruststellen: paracetamol en NAC kunnen perfect samen worden toegediend zonder vermindering van het effect van paracetamol.

 

Referenties: 
  1. Anonymus Geneesmiddelenbewaking: levertoxiciteit van paracetamol aan therapeutische dosis bij risicopatiënten. Folia Farmacotherapeutica; 38; 2011: 36.
  2. Kuffner EK, Heard K, O'Malley GF Management of Acetammophen Toxicity in the Intensive Care Unit J Intensive Care Med 1999,14 157-165
  3. Martindale , the complete drug reference – on www.medicinecomplete.com
  4. Productinformatie (SKP). http://www.fagg-afmps.be; 2011
     

Auteur

Lies Leemans

Datum laatste actualisatie: 5 mei 2011


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgende onderwerpen: Paracetamol, Mucolytica

Expert: 
expert