Skip to Content

Is het echt af te raden om de jeuk te stillen met mentholtalk bij jonge kinderen met windpokken?

Topica kunnen surinfectie veroorzaken en/of plaatselijk kiemen overdragen. Met talkpoeder komt er nog bij dat de stofdeeltjes door het vocht in de longen of in huidwondjes worden ingevangen, zich vastzetten en vervolgens granulomateuze letsels kunnen veroorzaken. Zowel huid- als longgranuloma's kunnen zich voordoen bij windpokken / zona die met talkpoerder behandeld wordt. Kinderen lopen meer gevaar om onbewust talkpoeder in te ademen.

Voor meer details verwijzen we naar het antwoord op vraag 166,.

Expert: 
lucls5261