Skip to Content

Wat is de plaats van vitamine B supplementen bij herpes simplex en varicella zoster infecties ?

Vitamines van het B-complex worden geregeld voorgeschreven om neuropathische pijn te bestrijden. Deze toepassing is niet gesteund op klinisch-therapeutische evidentie. Er bestaat wel een preklinische rationale. De vertaling ervan naar de praktijk is een ad hoc gebeuren.

Verdieping stap 1:

Vitamine B1, B6 en B12 worden in één adem genoemd als adjuvantia in de behandeling van pijn. Het mogelijk (bijkomend) analgetisch effect wordt in verband gebracht met een verbeterde neurotransmissie via noradrenaline en serotonine. Deze verbeterde neurotransmissie zou een inhiberend effect uitoefenen op de nociceptie. Hoge doses van deze vitamines onderdrukten de nociceptieve activiteit in de dorsale hoorn van het ruggenmerg en thalamus. Dergelijke bevindingen werden gezien in dierexperimenteel onderzoek. Vitamine B1, B6 en B12 verhoogden het antinociceptief effect van niet opoïde analgetica (Jurna 1998; Song et al. 2009)
Bij ratten gaven doses tot 2 mg/kg (vitamine B12) en 100 mg/kg (vitamine B1 en B6) verlichting van de pijn door hyperthermie (Wang et al. 2005). Ook mechanische pijn door beschadiging van spinale zenuwen werd gemilderd (Caram-Salas et al. 2006). Gelijkaardige effecten werden gerapporteerd in muizen: de vitamines waren performanter in het verminderen van neuropathische pijn dan van pijn veroorzaakt door inflammatie (Moallem et al. 2008).

Deze effecten werden niet in degelijke klinische studies bevestigd. Er wordt in de literatuur weld sporadisch melding gemaakt van een versterkend effect op niet opoïde analgetica en NSAIDs voor de combinatie of voor enkelvoudige vitamines bij patiênten met neuropathische of musculoskeletale pijn. Chronisch gebruik van hoge doses vitamine B6 hebben op zichzelf een neurotoxisch effect (Jurna 1998).

Samengevat: dierexperimenteel onderzoek bij ratten en muizen wijst op een analgetisch effect van supratherapeutische doses vitamine B1, B6 en B12. Effecten traden vooral op bij neuropathische pijn en minder bij pijn door inflammatie.

Verdieping stap 2: vitamine C of vitamine B ?

De literatuur maakt melding van 2 patiënten met postherpetische neuralgie. Zij werden intraveneus behandeld met vitamine C: 15 g om de 2 dagen gedurende 2 weken. De neuropathische pijn en de cutane letsels verdwenen binnen de 10 dagen (Schencking et al. 2010). Deze casuïstiek vraagt om bevestiging. Bovendien beschikken we niet over parenterale vormen van vitamine C in de eerste lijn.

Referenties: 
  1. Caram-Salas NL, Reyes-Garcia G, Medina-Santillán R, Granados-Solo V. Thiamine and cyanocobalamin relieve neuropathic pain in rats: synergy with dexamethasone. Pharmacology 2006; 77: 53-62.
  2. Jurna I. Analgesic and analgesia-potentiating action of B vitamins. Schmerz 1998; 12 (2): 136-141.
  3. Moallem SA, Hosseinzadeh H, Farahi S. A study of acute and chronic anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of thiamine in mice. Iran Biomed J. 2008; 12 (3): 173-178.
  4. Schencking M, Sandholzer H, Frese T. Intraveneous administration of vitamin C in the treatment of herpetic neuralgia : two case reports. Med. Sci. Monit. 2010; 16 (5): CS 58-61.
  5. Song XS, Huang ZJ, Song XJ. Thiamine suppresses thermal hyperalgesia, inhibitis hyperexcitability, and lessens alterations of sodium currents in injured, dorsal root ganglion neurons in rats. Anesthesiology 2009; 110 (2): 387-400.
  6. Wang ZB, Gan Q, Rupert RL, Zeng YM, Song XJ. Thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin and their combination inhibit thermal, but not mechanical hyperalgesia in rats with primary sensory neuron injury. Pain 2005; 114 (1-2): 266-277.

Auteur

Gert Laekeman

Datum laatste actualisatie

17 april 2011


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgende onderwerpen: Thiamine/Vitamine B1, Pyridoxine/Vitamine B6, Vitamine B12

Expert: 
gela0007