Skip to Content

een patient wil een vaccin tegen mazelen alleen, maar er bestaat maar een vaccin en dat is zowel tegen mazelen, bof en rubella. Mijn vraag is of je terug een tweede keer mag gevaccineerd worden tegen bof en rubella. En heeft het nut?

De omstandigheden van vaccinatie blijven vaag in de bovenstaande vraag. Vermoedelijk gaat het om een volwassen persoon. Het is ook niet duidelijk welke vaccinaties voor bof en rubella werden uitgevoerd. We nemen aan dat de laatste inenting voor beide infecties gebeurde rond de leeftijd van 12 jaar en dat nog geen vaccinatie tegen mazelen werd gegeven. In die omstandigheden kan het trivalente vaccin Priorix® worden toegediend.

Verdieping stap 1: wat zegt de wetenschappelijke bijsluiter?

In de bijsluiter van Priorix® lezen we

De toediening van één enkele dosis van 0,5 ml gereconstitueerd vaccin wordt aanbevolen vanaf de leeftijd van 15 maanden. Een herhalingsvaccinatie wordt aanbevolen op de leeftijd van 12 jaar. Wanneer bij kinderen jonger dan 15 maanden het risico van infectie door het natuurlijke mazelenvirus groot is, kan het wenselijk zijn dergelijke kinderen zonder uitstel te vaccineren. In dat geval moet een bijkomende inenting na de leeftijd van 15 maanden worden gepland.

In de internationale literatuur was verder geen specifieke informatie terug te vinden.

Verdieping stap 2: in hoeverre is extrapolatie van gegevens mogelijk?

Bij primovaccinatie op jonge leeftijd mag dus kort na elkaar gevacineerd worden. Volgens het schema in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium wordt de laatste inenting gegeven op een leeftijd rond 12 jaar. Vermoedelijk is er al meer dan 10 jaar verlopen tussen die laatste inenting en de mogelijke nieuwe vaccinatie. Er bestaan geen specifieke contra-indicaties om hier opnieuw te vaccineren tegen bof en rubella.

Referenties: 

Priorix® : wetenschappelijke bijsluiter, laatste actualisatie 23/04/2010.

Datum laatste actualisatie:

7 februari 2011

Auteur

Prof. Dr. G. Laekeman

Expert: 
gela0007