Skip to Content

waarom mag befact forte (volgs bijsluiter) niet gecombineerd met anti parkinsonmiddelen : levodopa

Deze interactie geldt enkel als levodopa wordt ingenomen zonder decarboxylase inhibitor. Aangezien alle specialiteiten op de Belgische markt op basis van levodopa ook een decarboxylase inhibitor bevatten is de interactie weinig relevant. Befact forte kan dus gecombineerd worden met de gangbare specialiteiten die levodopa bevatten ttz. Sinemet® en Prolopa®.

De omzetting van levodopa naar dopamine in het lichaam gebeurt via enzymatische decarboxylatie. Deze reactie gebruikt pyridoxal-5- fosfaat (afgeleid van pyridoxine) als co-factor. Wanneer er veel pyridoxine aanwezig is in het bloed kan de omzetting van levodopa naar dopamine sterk verhoogd zijn waardoor er minder levodopa beschikbaar is voor omzetting in de hersenen (nodig voor de verbetering van de parkinsonsymptomen). Echter in de aanwezigheid van perifere decarboxylase inhibtoren zoals carbidopa (Sinemet®) of benserazide (Prolopa®) is de perifere omzetting van levodopa sterk gereduceerd en is de gewenste centrale omzetting meer uitgesproken. In dat geval hebben hoge hoeveelheden pyridoxine geen invloed op de plasmaconcentraties aan levodopa.

Noch de bijsluiter van Prolopa®, noch de bijsluiter van Sinemet® bespreken deze interactie.
 
Bijkomende literatuur:
Ø Medicines Complete – Stockley’s – e-databank 2010
Ø Samenvattingen van de kenmerken van de produkten (SKPs) van Befact® forte, Sinemet® en Prolopa®: www.fagg.be
Referenties: 

Auteur

Prof. Sophie Sarre

VUB


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgend onderwerpen: Dopamine precursoren: levodopa, Biochemische rol van pyridoxine (Vit B6)

Expert: 
sopse2321