Skip to Content

Hoe werkt de Q-box?

www.Q-box.be is een initiatief van IPSA vzw ism de 4 Vlaamse universiteiten VUB, UA, KUL en UGENT.

Wat mag ik verwachten van de Q-box?

De Q-box of ‘question-box’ is opgezet als een vraagbaak voor apothekers en biedt oplossingen voor wetenschappelijke vragen waarop u geen pasklaar antwoord vindt. Deze vragen kunnen van allerlei aard zijn zoals bvb. over nevenwerkingen, werkingsmechanismen, guidelines, enz …

U kan op de Q-box alle vragen/antwoorden vrij raadplegen. Door de antwoorden te lezen, kan u op korte tijd veel bijleren. Bovendien vermeldt ieder antwoord bijkomende literatuur, zodat u zelf voor de details nog verder lezen.

Tot en met 20/12/2014 kon iedere apotheker, lid van IPSA, zelf een vraag stellen. Deze werkwijze wordt momenteel geƫvalueeerd binnen IPSA. In de praktijk blijkt het niet makkelijk om snel een antwoord openbaar te formuleren op vaak specialistische vragen. Tot nader order kunnen dan ook geen vragen meer gesteld worden op de Q-box. Voor vragen die rechtstreeks verband houden met de lessen van IPSA, kan u terecht op secretariaat@ipsa.be.. Andere wetenschappelijke vragen kan u als APB-lid aan de wetenschappelijke dienst van APB voorleggen.